خدمات فنی و مهندسی

واحد طراحی و مهندسی شرکت پدیده صدراب پایا با اتکاء به تجربه ی سال های متمادی در زمینه ی آنالیز تنش های گوناگون وارده به خطوط انتقال FRP واتصالات، از طریق نرم افزارهای تخصصی این رشته، و همچنین تجربه ی عملیاتی ویژه در خصوص نصب و راه اندازی خطوط انتقال FRP قابلیت شبیه سازی و تطبیق نتایج یدست آمده نسبت به شرایط عملیاتی را دارا می باشد. استفاده از این نرم افزارها خطای پروژه ها را به حداقل ممکن کاهش خواهد داد و از اتلاف وقت و انرژی و سرمایه کارفرمایان محترم جلوگیری خواهد کرد. 
همچنین این مجموعه با توجه به نیاز مشتری و استانداردهای بین المللی موجود توانایی طراحی، آنالیز و ساخت قطعات گوناگون مورد استفاده در صنایع نفت، گاز، آب و پتروشیمی را دارا می باشد. 
نرم افزارهای مورد استفاده در واحد مهندسی شرکت پدیده صدراب پایا به شرح زیر است:

Solid work
ABAQUS
CEASAR
PV ELLITE

PV ELLITEخدمات فنی و مهندسی
Solid workخدمات فنی و مهندسی
CEASARخدمات فنی و مهندسی
ABAQUSخدمات فنی و مهندسی